60 yaş üzerinde olanlar için nasıl bir uygulamanız var?

60 yaş üzerinde olanlar için nasıl bir uygulamanız var?

60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.
Doktor raporunda tehlike arz eden hastalık tespiti durumunda Giriş ücretindeki en yüksek ücretlendirme uygulanır.

Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği reddedebilir.