Cenaze toprağa koyulurken

Cenaze toprağa koyulurken

  1. Cenaze kıble tarafından kabre indirilir, sağ yanı üzerine kıbleye döndürülür ve kefen üzerinde bağ varsa çözülür.
  2. Cenazeyi kabre koyan kişiler “Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâh = Allah’ın adıyla ve elçisinin dini üzere” derler. Cenazeyi kabre koyacak kişilerin sayısı ihtiyaca göre değişir.
  3. Meyyiti sağ tarafına yatırıp, yüzünün Mekke’ye çevirilmesi sağlanır.
  4. Meyyit toprağa indirilirken indirenlerin, “Bismillâhi ve alâ milleti resûlillah” cümlelerini söylemeleri müstehaptır.
  5. Bayanların toprağa indirilmesinde yakınlarının indirmesi tavsiye edilir.
  6. Definde bulunan kişilerin kabir üzerine üç avuç toprak atarak birinci defada “Sizi bundan (topraktan) yarattık.”, ikincisinde “Sizi tekrar toprağa iade edeceğiz.”, üçüncüsünde de “Sizi bir kez daha topraktan çıkaracağız.” demeleri müstehaptır.
  7. Mezarın iki karış yükseltilerek tümsek hâle getirilmesi de menduptur.
  8. Kabrin gereksiz masraflı ve şatafatlı yapılardan olmaması gerekir.
  9. Kabirlerin temiz tutulması gerekir.