1. Cenaze: ölü, tabut veya teneşir
  2. Muhtazar: son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişi
  3. Meyyit (çoğulu mevtâ): ölen kişi
  4. Teçhiz: ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklar
  5. Gasil: ölünün yıkanması
  6. Tekfin: ölünün kefenlenmesi
  7. Teşyî: ölünün tabuta konulup musallâya yani cenaze namazının kılınacağı yere ve namazdan sonra kabristana taşınması
  8. Defin: ölünün kabre konulması
  9. Telkin: muhtazarın yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet okunması; definden sonra, sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşması
  10. Taziye: ölünün yakınlarına başsağlığı dilenmesi