Kayıt formlarına aile bireylerinin yazılmama durumu:

Kayıt formlarına aile bireylerinin yazılmama durumu:

Üye, Derneğimizin Şartnamesinin 9. Bendine göre kendisi ve ailesi hakkında bigi vermekle yükümlüdür.
Meydana gelen olumsuzluklardan Derneğimiz sorumlu değildir.