Cenaze masraf payı nasıl belirleniyor?

Cenaze masraf payı nasıl belirleniyor?

Yıl içinde vefat eden üyelere yapılan masraf ve cari giderler yıl sonunda hesaplanır ve üye sayısına bölünür.